CALL US
02188720411
E-MAIL
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

مسعود سیفی زارعی

آقای مسعود سیفی زارعی معاون اجرایی، لیسانس راه و ساختمان فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت در سال 1358 با سابقه کار 30 سال، از فروردین 1397 با این شرکت همکاری می نمایند. سوابق کاری ایشان بشرح ذیل می باشد:
از 1368 تا 1373 مدیر اجرایی – شرکت مانا
از 1373 تا 1391 رئیس هیئت مدیره – شرکت نوین تراس 
از 1391 تا 1397 فعالیت در حوزه ساخت و ساز مسکن و شهر سازی 
از 1397 تا کنون معاون اجرایی – شرکت فورسمنت