شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

مسعود باقری

آقای مسعود باقری مدیر پروژه، مهندس راه و ساختمان فارغ التحصیل از دانشگاه خواجه نصیر در سال 1372 با سابقه کار 26 سال، از مرداد 1371 با این شرکت همکاری می نمایند. سوابق کاری ایشان بشرح ذیل می باشد:
از 1371 تا 1371 کارشناس دفتر فنی کارگاه خوابگاه دانشجویان دانشگاه هنر – شرکت فورسمنت 
از 1372تا 1373 سرپرست کارگاه دپارتمان شیمی دانشگاه لرستان – شرکت فورسمنت 
از 1373 تا 1375 کارشناس دفتر فنی کارگاه خوابگاه دانشجویان دانشگاه هنر – شرکت فورسمنت 
از 1375 تا 1376 سرپرست کارگاه سلف سرویس دانشگاه لرستان – شرکت فورسمنت 
از 1376 تا 1384 مدیر پروژه حوزه قضایی شماره یک رشت – شرکت فورسمنت 
از 1381 تا 1383 مدیر پروژه ساختمان مرکزی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی – شرکت فورسمنت 
از 1382 تا 1383 مدیر پروژه هتل چهار ستاره ماهشهر – شرکت فورسمنت 
از 1383 تا 1388 مدیر پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم – شرکت فورسمنت 
از 1385 تا 1387 مدیر پروژه کفسازی کاندوئیت خط اصلی و اتاق های کنترل فولاد اکسین – شرکت فورسمنت 
از 1388 تا 1390 مدیر پروژه ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی – شرکت فورسمنت 
از 1387 تا 1392 مدیر پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم – شرکت فورسمنت 
از 1390 تا 1394 مدیر پروژه ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی بانک کشاورزی رشت – شرکت فورسمنت 
از 1389 تا 1392 مدیر پروژه دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی – شرکت فورسمنت 
از 1396 تا کنون مدیر پروژه برج شماره یک رویای کیش – شرکت فورسمنت کیش 
از 1392 تاکنون مدیر اجرایی – شرکت فورسمنت