شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

محمد هاشم کمیلی

آقای محمد هاشم کمیلی کارشناس ارشد دفتر فنی، فوق لیسانس مدیریت ساخت فارغ التحصیل از دانشگاه امیر کبیر در سال 1394 با سابقه کار 6 سال، از شهریور 1396 با این شرکت همکاری می نمایند.
از  1393 تا 1395 کارشناس دفتر فنی – شرکت بلند پایه
از  1395 تا 1396 کارشناس ارشد مسئول پروژه – استانداری نهران
از  1396 تا 1398 کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه کارگاه پروژه شستا- شرکت فورسمنت
از  1396 تا کنون کارشناس ارشد دفتر فنی و کنترل پروژه دفتر مرکزی- شرکت فورسمنت