شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

فرخ علی خدایی

آقای فرخ علی خدایی عضو هیئت مدیره، لیسانس صنایع فارغ التحصیل از دانشگاه کارل وبر آلمان در سال 1973 با سابقه کار 46 سال، از فروردین 1378 با این شرکت همکاری می نمایند. سوابق کاری ایشان بشرح ذیل می باشد:
از 1353 تا 1354 مسئول تاسیس هنرستان ها – دفتر آمنوزش صنعتی وزارت آموزش و پرورش 
از 1354 تا 1369 مدیر گروه نظارت تاسیسات – صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران 
از 1369 تا 1372 مدیر گروه پیمانکاری – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
از 1372 تا 1374 نظارت متره برآورد پروژه ها – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
از 1374 تا 1375 قائم مقام و مدیر امور طراحی – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 از 1375 تا 1377 قائم مقام امور پیمانکاری – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 از 1378 تا 1381 مدیر تاسیسات – شرکت فورسمنت
 از 1381 تا 1382 مدیر پروژه دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان – شرکت فورسمنت  
 از 1382 تا 1384 مدیر پروژه مرکز تحقیقات و توسعه پتروشیمی ماهشهر – شرکت فورسمنت
 از 1383 تا 1384 مدیر پروژه مجتمع قضایی خانواده و اطفال – شرکت فورسمنت
از 1384 تا 1390 مدیر تاسیسات دانشکده های پرستاری، مامایی و دارو سازی دانشگاه شهید بهشتی – شرکت فورسمنت