شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

علی مومنیان

آقای علی مومنیان معاون فنی و نایب رئیس هیئت مدیره، لیسانس راه و ساختمان فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت در سال 1369 با سابقه کار 29 سال، از شهریور 1371 با این شرکت همکاری می نمایند. سوابق کاری ایشان به شرح ذیل می باشد:
از 1369 تا 1370 سرپرست کارگاه راه سازی مرزی بیانی – نیروی انتظامی
از 1370 تا 1371 کارشناس دفتر فنی – شرکت بالاگر 
از 1371 تا 1372 کارشناس دفتر فنی – شرکت فورسمنت
از 1372 تا 1374 سرپرست کارگاه و مدیر پروژه خوابگاه دانشجویان دانشگاه هنر – شرکت فورسمنت
از 1375 تا 1390 سرپرست کارگاه و مدیر پروژه دانشکده های پرستاری، مامایی و داروسازی دانشگاه شهید بهشتی – شرکت فورسمنت
از 1377 تا 1383 مدیر پروژه دانشکده های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه خلیج فارس – شرکت فورسمنت 
از 1380 تا 1382 مدیر پروژه شهرک اندیشه – شرکت فورسمنت 
از 1382 تا 1384 مدیر پروژه ساختمان مرکزی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی – شرکت فورسمنت 
از 1387 تا 1392 مدیر پروژه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خلیج فارس – شرکت فورسمنت 
از 1387 تا 1392 مدیر پروژه مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه خلیج فارس – شرکت فورسمنت 
از 1392 تا کنون معاون فنی – شرکت فورسمنت
از 1395 تا 1397  مدیر پروژه تاسیسات ساختمان مرکزی شستا – شرکت فورسمنت 
از 1397 تا کنون مدیر پروژه تاسیسات باشگاه ساحلی خانوادگی نمک آبرود- شرکت فورسمنت