شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

ایرج قادری

آقای ایرج قادری مدیر امور قراردادها، لیسانس عمران فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت در سال 1369و فوق لیسانس سازه فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت در سال 1372 با سابقه کار 29 سال، از خرداد 1371 تا بهمن 1379 و مجددا از مرداد 1398با این شرکت همکاری می نمایند. سوابق کاری ایشان به شرح ذیل می باشد:
از 1369 تا 1371 کارشناس محاسب – شرکت طرح هفتم
از 1371 تا 1372 مدیر پروژه منازل مسکونی هما – شرکت فورسمنت 
از 1372 تا 1376 مدیر پروژه منازل مسکونی پالایشگاه هشتم بندرعباس- شرکت فورسمنت
از 1376 تا 1379 مدیر پروژه باغ موزه آب – شرکت فورسمنت
از 1379 تا 1393 مدیر پروژه نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر – شرکت مشانیر
از 1373 تا 1398 مدیر امور مهندسی – شرکت  کانی کاوان
از 1398 تا کنون مدیر امور قراردادها – شرکت فورسمنت