شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)

کارفرما: دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)

مشاور: مهندسين مشاور شورا

شهر: حصارک

مساحت: 7500 متر مربع، 4 طبقه

سازه: بتنی

مدت پیمان: 24 ماه

تاریخ شروع: 1387/12/03

تاریخ اتمام: 1392/08/26

Categories