شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

خوابگاه دانشجویان دانشگاه هنر

کارفرما: دانشگاه هنر

مشاور: مهندسين مشاور پارسان

شهر: کرج

مساحت: 11000 متر مربع، 4 طبقه

سازه: بتنی                           

مدت پیمان: 24 ماه

تاریخ شروع: 1370/10/08

تاریخ اتمام: 1375/04/26

Categories