شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

ورزشگاه سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاور: مهندسين مشاور نوي

شهر: خرم آباد

مساحت: 2500 متر مربع،1 طبقه

سازه: فلزی                           

مدت پیمان: 19.5 ماه

تاریخ شروع: 1372/06/08

تاریخ اتمام: 1376/05/09

Categories