شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

هتل چهار ستاره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مشاور: مهندسين مشاور عرصه انديش

شهر: ماهشهر

مساحت: 16000 متر مربع، 5 طبقه

مدت پیمان: 24 ماه

سازه: فلزی                           

تاریخ شروع: 1382/04/21

تاریخ اتمام: 1387/01/19

Categories