شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

منازل مسکونی شرکت نفت

کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

مشاور: امور مهندسي و ساختمان

شهر: تازیان

مساحت: 7300 متر مربع، 1 طبقه

سازه: بنایی                           

مدت پیمان: 14 ماه

تاریخ شروع: 1372/03/18

تاریخ اتمام: 1377/09/09

Categories