شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

مرکز تحقیقات و توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مشاور: مهندسين مشاوره شهر

شهر: ماهشهر

مساحت: 4000 متر مربع، 1 طبقه

مدت پیمان: 22 ماه

سازه: فلزی                           

تاریخ شروع: 1382/02/17

تاریخ اتمام: 1385/09/29

Categories