شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

پروژه های قبل از سال 1369

پروژه: اورژانس حاجی آباد

تاریخ: 1367 تا 1371 – شهر: حاجی آباد

پروژه: مدرسه فرید

تاریخ: 1368 تا 1371 – شهر: تهران

پروژه: منازل مسکونی و مهمانسرای اداره کل معادن و فلزات

تاریخ: 13 تا 13 – شهر: بندرعباس

پروژه: محوطه سازی مجتمع شهید محلاتی

تاریخ: 1367 تا 1369 – شهر: تهران

پروژه: مدرسه رهبر

تاریخ: 1364 تا 1366 – شهر: تهران

پروژه: کلینیک درمانی بابل

تاریخ: 1365 تا 1366 – شهر: بابل

پروژه: منازل مسکونی شهداد

تاریخ: 1361 تا 1364 – شهر: شهداد

پروژه: مدرسه امت

تاریخ: 1360 تا 1363 – شهر: تهران

پروژه: مدرسه ملت

تاریخ: 1360 تا 1361 – شهر: تهران

پروژه: مدرسه پروین

تاریخ: 1359- 1360 – شهر: تهران

Categories