شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

مجتمع مسكوني انديشه

کارفرما: بنیاد تعاون آجا

مشاور: شرکت عمران آبادگران توسعه انديشه

شهر: اندیشه

مساحت: 20800 متر مربع، 5 طبقه

سازه: فلزی                           

مدت پیمان: 8 ماه

تاریخ شروع: 1380/05/01

تاریخ اتمام: 1382/01/19

Categories