شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه خلیج فارس

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مشاور: مجري طرح هاي تاسيسات زيربنائي و ساختماني

شهر: بوشهر

مساحت: 8500 متر مربع، 2 طبقه

مدت پیمان : 30 ماه

سازه : بتنی

تاریخ شروع : 1387/11/13

تاریخ اتمام : 1391/12/21

Categories