شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی بانوی آفتاب

کارفرما: شهرداری منطقه 5

مشاور: مهندسين مشاور مقاوم انديشان

شهر: تهران

مساحت: 16500 متر مربع، 5 طبقه

مدت پیمان: 12 ماه

سازه: فلزی                           

تاریخ شروع: 1389/05/16

تاریخ اتمام: 1389/09/16

Categories