شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان مرکزی شستا

کارفرما: شرکت پارس سازه تامین

مشاور: مهندسین مشاور ارگ بم کرمان

شهر: تهران

مساحت: 14000 متر مربع، 14 طبقه

مدت پیمان: 7 ماه

سازه: –                           

تاریخ شروع: 1395/08/23

تاریخ اتمام: 1397/10/12

Categories