شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

طرح و مدیریت اجرا تاسیسات موزه سینمای ایران

کارفرما: موزه سینمای ایران

مشاور: –

شهر: تهران

مساحت: 1500 متر مربع، 3 طبقه

سازه: –                           

مدت پیمان: 3 ماه

تاریخ شروع: 1381/04/01

تاریخ اتمام: 1381/07/01

Categories