شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

سيستم روشنايی راه ارتباطی شهرك طالقانی – شهرك بعثت

کارفرما: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

مشاور: مهندسين مشاور هرازراه

شهر: ماهشهر

مساحت: 15000 متر مربع

مدت پیمان: 8 ماه

سازه: –

تاریخ شروع: 1386/01/22

تاریخ اتمام: 1386/12/28

Categories