شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

سلف سرویس شماره یک دانشگاه لرستان

کارفرما: دانشگاه لرستان

مشاور: مهندسين مشاور نويی

شهر: خرم آباد

مساحت: 3300 متر مربع، 1 طبقه

سازه: بتنی                           

مدت پیمان: 24 ماه

تاریخ شروع: 1372/05/01

تاریخ اتمام: 1379/04/29

Categories