شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

سلف سرویس شماره یک دانشگاه خلیج فارس

کارفرما:  دانشگاه خلیج فارس

مشاور: دفترفني دانشگاه خليج فارس

شهر: بوشهر

مساحت: 2000 متر مربع، 1 طبقه

سازه: بتنی                           

مدت پیمان: 4.5 ماه

تاریخ شروع: 1379/12/01

تاریخ اتمام: 1381/06/10

Categories