شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

سقف مسجد دانشگاه خلیج فارس

کارفرما: دانشگاه خلیج فارس

مشاور: دفترفني دانشگاه خليج فارس

شهر: بوشهر

مساحت: 1000 متر مربع، 1 طبقه

سازه: فلزی                           

مدت پیمان: 1  ماه

تاریخ شروع: 1378/10/01

تاریخ اتمام: 1379/12/01

Categories