شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

ساختمان نمایشگاه دائمی منطقه صنعتی اروند

کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند

مشاور: مهندسين مشاور پرديسان سازه

شهر: آبادان

مساحت: 9160 متر مربع، 3 طبقه

مدت پیمان: 18 ماه

سازه: فلزی

تاریخ شروع: 1386/10/25

تاریخ اتمام: 1390/11/10

Categories