شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

ساختمان مرکزی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

کارفرما: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

مشاور: مهندسين مشاور سينام

شهر: تهران

مساحت: 27000 متر مربع، 8 طبقه

مدت پیمان: 18 ماه

سازه: بتنی                           

تاریخ شروع: 1381/05/12

تاریخ اتمام: 1385/11/14

Categories