شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی بانک کشاورزی رشت

کارفرما: اداره کل مهندسی ساختمان و تاسیسات بانک کشاورزی

مشاور: مهندسين مشاور بومک

شهر: رشت

مساحت: 7500 متر مربع، 9 طبقه

مدت پیمان: 20 ماه

سازه: فلزی

تاریخ شروع: 1390/06/21

تاریخ اتمام: 1393/12/20

Categories