شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

ساختمان اداری منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

کارفرما: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

مشاور: مهندسين مشاور آتک

شهر:  انزلي

مساحت: 14000 متر مربع، 7 طبقه

مدت پیمان: 24 ماه

سازه: فلزی   

تاریخ شروع : 1387/05/30

تاریخ اتمام : 1390/03/28

Categories