شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

دانشکده پرستاری، مامایی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مشاور: مهندسين مشاور شهر و عمران

شهر: تهران

مساحت: 33000 متر مربع، 6 طبقه

مدت پیمان: 73 ماه

سازه: بتنی                           

تاریخ شروع: 1372/10/07

تاریخ اتمام: 1390/06/23

Categories