شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خلیج فارس

کارفرما: دانشگاه خلیج فارس

مشاور: مهندسين مشاور آتک

شهر: بوشهر

مساحت: 11000 متر مربع، 5 طبقه

مدت پیمان: 24 ماه

سازه: بتنی

تاریخ شروع: 1387/11/19

تاریخ اتمام: 1391/12/21

Categories