شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس

کارفرما: دانشگاه خلیج فارس

مشاور: مهندسين مشاور آتك

شهر: بوشهر

مساحت: 9600 متر مربع، 3 طبقه

مدت پیمان: 24 ماه

سازه: بتنی                           

تاریخ شروع: 1377/06/18

تاریخ اتمام: 1382/05/13

Categories