شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس

کارفرما: دانشگاه خلیج فارس

مشاور: مهندسين مشاور آتك

شهر: بوشهر

مساحت: 9600 متر مربع، 3 طبقه

سازه: بتنی                           

مدت پیمان: 15 ماه

تاریخ شروع: 1377/09/21

تاریخ اتمام: 1379/08/02

Categories