شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)

کارفرما: دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)

مشاور: مهندسين مشاور امکو ايران

شهر: حصارک

مساحت: 8000 متر مربع، 4 طبقه

مدت پیمان: 30 ماه

سازه: بتنی 

تاریخ شروع: 1389/02/20

تاریخ اتمام: 1393/02/22

Categories