شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه تربیت معلم

کارفرما: دانشگاه تربيت معلم (خوارزمي)

مشاور: مهندسين مشاور توسعه و عمران

شهر: حصارک

مساحت: 16500 متر مربع، 3طبقه

مدت پیمان: 40 ماه

سازه: بتنی                           

تاریخ شروع: 1383/03/20

تاریخ اتمام: 1388/06/25

Categories