شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

حوزه قضایی شماره يك رشت

کارفرما: معاونت اداری و مالی قوه قضائیه

مشاور: مهندسين مشاور هيمن

شهر: رشت

مساحت: 7000 متر مربع، 4 طبقه

مدت پیمان: 51 ماه

سازه: بتنی                           

تاریخ شروع: 1376/10/09

تاریخ اتمام: 1384/07/26

Categories