شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

تسهیلات زیر بنایی، رفاهی و کمک آموزشی دانشگاه لرستان

کارفرما: دانشگاه لرستان

مشاور: مهندسين مشاور نوی

شهر: خرم آباد

مشاور: 4000 متر مربع

مدت پیمان: 6 ماه

سازه: –                           

تاریخ شروع: 1380/02/15

تاریخ اتمام: 1382/02/01

Categories