شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

تاسیسات زیر بنایی باشگاه ساحلی نمک آبرود

کارفرما: شرکت عمران و مسکن شمال

مشاور: شرکت عمران و مسکن شمال

شهر: نمک آبرود

مساحت: 17000 متر مربع

مدت پیمان: 6 ماه

سازه: –                           

تاریخ شروع: 1397/11/23

تاریخ اتمام: در حال اجرا

Categories