شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

برج شماره یک از برجهای پنج گانه رویای کیش

کارفرما: شرکت تیسا کیش

مشاور: مهندسین مشاور پیمان غدیر

شهر: کیش

مساحت: 19700 متر مربع، 18 طبقه

مدت پیمان: 24 ماه

سازه: فلزی                           

تاریخ شروع: 1396/07/15

تاریخ اتمام: در حال اجرا

Categories