شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

باغ موزه آب

کارفرما: شهرداری منطقه 3 

مشاور: مهندسين مشاور آهون

شهر: تهران

مساحت: 1000 متر مربع، 3 طبقه

سازه: بتنی

مدت پیمان: 12 ماه

تاریخ شروع: 1375/11/03

تاریخ اتمام: 1379/02/24

Categories