شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

استخر سرپوشیده آغا جاری

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

مشاور: اداره كل مهندسي راه و ساختمان

شهر: امیدیه

مساحت: 5800 متر مربع، 1 طبقه

مدت پیمان: 12 ماه

سازه: فلزی                           

تاریخ شروع: 1380/10/01

تاریخ اتمام: 1382/05/31

Categories