شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پروژه ها

آماده سازی پردیس دانشگاه لرستان

کارفرما: دانشگاه لرستان

مشاور: مهندسين مشاور نوی

شهر: خرم آباد

مساحت: 4000 متر مربع

سازه: –                           

مدت پیمان: 18 ماه

تاریخ شروع: 1375/07/30

تاریخ اتمام: 1382/02/01

Categories