شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

کامبیز طاهباز

آقای کامبیز طاهباز مدیر دفتر مرکزی، مهندس راه و ساختمان فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد در سال 1369 با سابقه کار 29 سال، از تیر 1371 با این شرکت همکاری می نمایند. سوابق کاری ایشان بشرح ذیل می باشد:
از 1371 تا 1373 سرپرست کارگاه خانه های سازمانی هما بندرعباس – شرکت فورسمنت 
از 1373 تا 1390 سرپرست کارگاه دانشکده پرستاری، مامائی و داروسازی تا کنون مدیر اداری – شرکت فورسمنت 
از 1378 تا 1392 معاون مدیر پروژه دانشکده فنی مهندسی بوشهر – شرکت فورسمنت 
از 1392 تا 1395 مدیر دفتر مرکزی – شرکت فورسمنت 
از 1395 تا 1397  سرپرست کارگاه پروژه تاسیسات ساختمان مرکزی شستا – شرکت فورسمنت 
از 1397 تا کنون سرپرست کارگاه پروژه تاسیسات باشگاه ساحلی خانوادگی نمک آبرود- شرکت فورسمنت