شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

کادر فنی

محمد سعید ضرابیان

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

فرخ علی خدایی

عضو هیئت مدیره

مسعود سیفی زارعی

معاون اجرایی

علی مومنیان

معاون فنی و نایب رئیس هیئت مدیره

نجات الهی

مدیر مالی و اداری

 ایرج قادری

مدیر امور قراردادها

سعید رودباری

مدیر دفتر فنی

مسعود باقری

مدیر پروژه

منوچهر آهنخواه

سرپرست واحد تاسیسات مکانیکی

کامبیز طاهباز

مدیر دفتر مرکزی

ندا قیومی

کارشناس معماری و ایزو

محمد میرزاخانی

سرپرست واحد تاسیسات الکتریکی

محمد هاشم کمیلی

کارشناس ارشد دفتر فنی

نادیا تبریزیان

مدیر حسابداری

بزرگمهر صادقی

 کارشناس حقوقی

سعیده پیر بداغی

مدیر حقوقی

خشایار یکله

انباردار

پریسا قیومی

منشی دفتر مرکزی