شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

پریسا قیومی

خانم پریسا قیومی منشی دفتر مرکزی، لیسانس شهرسازی از دانشگاه پیام نور در سال 1397 با سابقه کار 3 سال، از خرداد 1395 با این شرکت همکاری
 می نمایند.
از 1395 تا کنون منشی دفتر مرکزی – شرکت فورسمنت