شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

عقیل الوستانی

آقای عقیل الوستانی  انباردار، دیپلم با سابقه کار 17 سال، از 1384 با این شرکت همکاری می نمایند.
از 1383 تا 1388 انباردار – شرکت نیمروز
از 1388 تا 1391 انباردار – شرکت لوله و اتصال رحیمی
از 1391 تا 1398 انباردار – شرکت الماس طوس
از 1398 تا کنون انباردار – شرکت فورسمنت