شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

سعید رودباری

آقای سعید رودباری مسئول دفتر فنی، مهندس راه و ساختمان فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در سال 1368 با سابقه کار 30 سال، از اردیبهشت 1370 با این شرکت همکاری می نمایند. سوابق کاری ایشان بشرح ذیل می باشد:
از 1368 تا 1370 ناظر عالی پروژه ها – شهربانی و نیروی انتظامی 
از 1370 تاکنون کارشناس و مدیر دفتر فنی – شرکت فورسمنت