شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

خانم سعیده پیر بداغی

خانم سعیده پیر بداغی مدیر حقوقی، دکترای حقوق بین الملل فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1398 با سابقه کار 9 سال، از خرداد 1389 با این شرکت همکاری می نمایند. سوابق کاری ایشان بشرح ذیل می باشد:
از 1389 تا کنون مدیر حقوقی – شرکت فورسمنت