شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

بزرگمهر صادقی

آقای بزرگمهر صادقی کارشناس حقوقی، دیپلم با سابقه کار 26 سال، از خرداد 1397 با این شرکت همکاری می نمایند. سوابق کاری ایشان بشرح ذیل می باشد:
از 1372 تا 1377 کارشناس حقوقی – کارشناسان حقوقی ارسال، چاپ
از 1377 تا 1397 کارشناس حقوقی – شرکت لپارس کوپال
از 1397 تا کنون کارشناس حقوقی – شرکت فورسمنت